Текущий

Градски транспорт EАДТранстриумф Холдинг АД

Уважаеми клиенти,
"Градски транспорт" ЕАД Варна Ви информира, че от 05.10.2019 г. до 15.10.2019 г. вкл., ще се издават абонаментни карти на граждани на 65 и повече години.
Право на карта на преференциални цени имат лицата, получаващи пенсия при условията на Глава VI  от КСО, навършили 65 години с постоянен адрес на територията на Община Варна.
Право на карта имат всички чужди граждани на възраст 65 и повече години, които имат постоянна адресна регистрация на територията на Община Варна и отговарят на изискванията на чл. 23, ал. 1, т. 4 от Закона за чужденците в България.
Гражданите навършили 65 години имат право на избор да закупят карта за една линия или за всички вътрешноградски линии, както и за една крайградска линия.

Цени на абонаментните карти:

1. Три /3/ месеца за 1 линия - 6.00 лв.;
2. Три /3/ месеца за всички вътрешноградски линии - 24.00 лв.;
3. Три /3/ месеца за 1 крайградска линия - 15.00 лв.

Новите цени влизат в сила с право на пътуване от 20.10.2019 г. До 20.10.2019 г. ще се ползват настоящите издадени карти.

Абонаментните карти ще се издават срещу представяне на следните документи:
Лична карта - оригинал;
Актуална снимка;
Заявка за издаване на карта се изисква при първоначално издаване,  дубликат, смяна на линия или пропуснат срок;
Настояща издадена карта при изтичане на срока на валидност;
Копие от пенсионно разпореждане, придобилите право на пенсия по реда на чл. 68, ал.2 и ал.3 от КСО;
 1. Пункт "Централна станция"(до у-ще „Димчо Дебелянов“) - без почивен ден от 08:00 до 17:00 часа, обедна почивка от 12:00 до 12:30 часа
2. Пунктове "Младост", "Север" и  "Централна поща" (в сградата на ЦП зад спирката)  от 08:00 до 16:00 часа, обедна почивка от 12:00 до 12:30 часа, почивен ден - неделя;
3. Пункт "Владиславово"  от 08:00 до 16:00 часа, с обедна почивка от 12:00 до 12:30 часа, почивен ден  неделя;
4. Пункт "Аспарухово"  от 08:00 до 16:00 часа, с обедна почивка от 12:00 до 12:30 часа, почивен ден неделя;
5. Пунктове "Автогара", "Галата" и "Явор"  от 08:00 до 16:00 часа, с обедна почивка от 12:00 до 12:30 часа и  почивен ден неделя;
6. В Изчислителният център на бул. "Сливница" (гише 22) от 09:00 до 17:00 часа, с обедна почивка от 12:00 до 12:30 часа, с почивни дни събота и неделя;
7. Пункт "Почивка" - на обръщача от 08:30 до 16:30 часа, с обедна почивка от 12:00 до 12:30 часа, почивни дни събота и неделя;
8. В кв. "Виница" в сградата на кметството от 08:30 до 16:30 часа,  с обедна почивка от 12:00 до 12:30 часа почивни дни събота и неделя;
9. Пункт "Тополи" в сградата на кметството на 07 и 08.10.2019 г. от 08:30 до 16:00 часа, с обедна почивка от 12:00 до 12:30 часа, почивни дни събота и неделя.

Работно време на администрацията

 от 08:00 часа

до 16:30 часа

Загрузка карты ...