Текущи

Градски транспорт EАД

Считано от 09:00 часа на 04.10.2022 г. – вторник, ще бъдат въведени двупосочно маршрутни промени в обслужването на автобусна линия 39 в район „Младост“. След спирка „Топла вода“, автобусите ще продължават по бул. „Девня“ и на кръговото кръстовище с бул. „Република“ ще се включват по маршрута си.

Без обслужване ще е спирка „Звезда“ на ул. „Райко Даскалов“ – двупосочно.

Маршрутните промени се въвеждат във връзка с издадено разрешение за строеж и протокол за откриване на строителна площадка за обект: „Основен ремонт на ул. „Райко Даскалов“ ", по плана на 16-ти м. р. - юг, район Младост, гр. Варна.

Считано от 08:00 часа на 30.09.2022 г. – петък ще бъдат въведени маршрутни промени в обслужването на автобусна линия 12 в район „Аспарухово“. След спирка „Център Аспарухово“, автобусите ще продължават по бул. „Св. св. Кирил и Методий“ до сп. „Зора“.
Посока „Бриз“ курсовете ще преминават по ул. „Кичево“, десен завой по ул. „Лерин“, ще обслужват спирка „Чонгора“,  наляво по бул. „Св. св. Кирил и Методий“ посока спирка „Център Аспарухово“.
Без обслужване ще са спирките на ул. „Найчо Цанов“ – „Христо Баев“ и „Христо Манолов“ – двупосочно.
Маршрутните промени се въвеждат във връзка с издадено разрешение за строеж и протокол за откриване на строителна площадка за обект: „Основен ремонт на ул. „Найчо Цанов", по плана на 28-ми м. р., район Аспарухово, гр. Варна.

Работно време на администрацията

 от 08:00 часа

до 16:30 часа

Зареждане на картата ...