Текущи

Градски транспорт EАДДелтакар ООД

Уважаеми клиенти,
 
Считано от 17.07.2018 г. се въвеждат следните маршрутни промени:

Автобусни линии 36 и 37 ще преустановят обслужването спирки „Джанавара“ двупосочно в кв. „Аспарухово“;

Автобусни линии 12 ,17, 17А, 17/60, 46, 55 след спирка „Любен Каравелов“ ще продължат по ул. „Мара Тасева“. Ще се спира на  обозначени временно спирки двупосочно на същата улица, (които ще заместват спирка „Народни будители“) поради затваряне на бул. „Народни будители“ до центъра на „Аспарухово. На кръстовището с бул. „Св. Св. Кирил и Методий“ и „Първи май“ всяка линия продължава по утвърдения си маршрут;


Тролейбусна линия 86 ще преустанови обслужване за времето на ремонтните дейности, поради невъзможност да се използва контактната мрежа от началото на Аспарухов мост до центъра на кв. „Аспарухово“;

Тролейбусна линия 88 ще обслужва от кв. „Владиславово“ до сп. „КЗ“ и обратно. Всички закупени абонаментни карти за 86 и 88 ще се признават за редовен превозен документ в автобусните линии 12, 17, 17А, 17/60, 17/46, 46, 55 с прикачване от спирка „КЗ“.

Маршрутни промени
13.07.2018 - 25.07.2018

В изпълнение на дейностите по проект  „Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза”, финансиран по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.002-0003-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие е предвидено изпълнението на четири обекта за проектиране и строителство, на три от които стартират ремонтни дейности, както следва:
1. „Реконструкция на улична мрежа бул. „Осми Приморски полк” в участъка от бул. „Васил Левски” до бул. „Христо Смирненски”, включващ основен ремонт на транспортно съоръжение (пътен възел „Виница”), пешеходен подлез и мероприятия за подобряване на достъпната среда”;
От 21.07.2018 г. в този участък, ще бъде затворено за движение  западното платно посока  Виница- Варна. Движението ще се извършва в източното платно двупосочно.
2. "Реконструкция на улична мрежа по трасето на бул. "Васил Левски" в участъка от "Подвис" до бул."Осми Приморски полк" в т.ч. велоалея, изпълняване на мероприятия за подобряване на достъпната среда и ремонт на автомобилни и пешеходни подлези“;
От 21.07.2018г. в този участък ще бъде затворено за движение южното платно. Движението ще се извършва двупосочно по северното платно.
3. "Реконструкция на улична мрежа по трасето на бул. "Народни будители" в участъка от ул. "Мара Тасева" до ул. "Нарва" и от бул. "Св. Св. Кирил и Методий" до ул. "Мара Тасева" в т.ч. трасето на обръщач на МГТ по бул. "Св. Св. Кирил и Методий"
От 17.07.2018 г. се затваря за движение ул. “Народни будители” в участъка от кръговото с ул. “Мара Тасева” до ул. “Св. Св. Кирил и Методий”, както и движението по ул. „Дружба“.
От 21.07.2018г. се затваря и движението по южното платно на бул. „Народни будители“ в участъка от сп. “Джанавара” до кръговото с  ул. „Мара Тасева“. В този участък движението на превозните средства ще се извършва двупосочно в северното платно.
Считано от 21.07.2018 г. при въвеждане на ВОД и откриване на строителни площадки за изпълнение на строително-ремонтните работи на обектите, се въвеждат следните маршрутни промени за линиите, обслужвани от „Градски транспорт“ ЕАД Варна за времето на ремонтните дейности:

Автобусна линия 10 посока ЖП Гара: ул. „Подвис“, на дясно по бул. „Левски“, ул. „Отец Паисий“, бул. „Вл. Варненчик“ с автобусни спирки: „Х. Димитър“, „Зеленика“, „Спартак“, „Янко Михайлов“, „Тракия“, „Катедралата“, ЖП Гара.

Автобусна линия 209 след спирка „ХЕИ“, сп. „Дубровник“, сп. „Базар Левски“ и по утвърдения си маршрут до и от „Почивка“. 
Няма да се  обслужват спирки „Мир“, „Черноризец Храбър“, „Военна болница“, „Терапията“, „Сотира“.

Автобусни линии 36 и 37 ще преустановят обслужването спирки „Джанавара“ двупосочно в кв. „Аспарухово“;

Автобусни линии 12 ,17, 17А, 17/60, 46, 55 след спирка „Любен Каравелов“ ще продължат по ул. „Мара Тасева“. Ще се спира на  обозначени временно спирки двупосочно на същата улица, (които ще заместват спирка „Народни будители“) поради затваряне на бул. „Народни будители“ до центъра на „Аспарухово. На кръстовището с бул. „Св. Св. Кирил и Методий“ и „Първи май“ всяка линия продължава по утвърдения си маршрут;
Тролейбусна линия 86 ще преустанови обслужване от 17.07.2018г. за времето на ремонтните дейности, поради невъзможност да се използва контактната мрежа от началото на Аспарухов мост до центъра на кв. „Аспарухово“;
Тролейбусна  линия 88 ще обслужва от кв.„Владиславово“ до сп. „КЗ“ и обратно. Всички закупени абонаментни карти за 86 и 88 ще се признават за редовен превозен документ в автобусните линии 12, 17, 17А, 17/60, 17/46, 46, 55 с прикачване от спирка „КЗ“.

За актуална информация, следете новините публикувани на сайта на Община Варна – www.varna.bg и на сайта на превозвача „Градски транспорт“ ЕАД - http://www.gtvarna.com

Уважаеми клиенти,
 
„Градски транспорт“ ЕАД Варна, Ви информира, че се удължава  срокът за закупупване на карти на преференциални цени от граждани на 65 и повече години до 20.07.2018 г. от 08:00 до 16:30 часа на пункт Билетен център.
Маршрутът на линия 7 се запазва, всички желаещи могат да закупят абонаментна карта.

почивка от 12:00 - 12:30 часа

RTPI Козирката
22.03.2015 - ...

Работно време на администрацията

 от 08:00 часа

до 16:30 часа

Зареждане на картата ...