Текущи

Градски транспорт EАДТранстриумф Холдинг АДДелтакар ООД

Пункт Централна станция ул."Русе"
(обръщач до училище “Димчо Дебелянов”)

Пунктът ще работи на без почивен ден от 08:00 до 17:00 часа
почивка от 12:00 - 14:00 часа /стъпаловидно/Уважаеми клиенти,
"Градски транспорт" ЕАД Варна Ви информира, че от 05.01.2017 г. до 15.01.2017 г. вкл., ще издава абонаментни карти на граждани на 65 и повече години.
Право на карта на преференциални цени имат всички граждани на възраст 65 и повече години с постоянен адрес на територията на Община Варна (по решение 2080 - 9/40/30.03.2015 г. на ОбС Варна.
Право на карта имат всички чужди граждани на възраст 65 и повече години, които имат постоянна адресна регистрация на територията на Община Варна и отговарят на изискванията на чл. 23, ал. 1, т.4 от Закона за чужденците в България.
Гражданите на 65 и 66 години имат право на карта само за една линия.
Гражданите на 67 и повече години имат право на карта за две линии.

Абонаментните карти ще се издават срещу представяне на следните документи:
Лична карта - оригинал;
Актуална снимка;
Заявка за издаване на карта се изисква при първоначално издаване , дубликат, смяна на линия или пропуснат срок;
Настояща издадена карта при изтичане на срока на валидност;
Копие от пенсионно разпореждане, придобилите право на пенсия по реда на чл. 68, ал.2 и ал.3 от КСО.

070010933
23.12.2016 - ...

Уважаеми граждани и гости на град Варна,
„Градски транспорт“ ЕАД Варна Ви информира, че от 25.11.2016 г. за Ваше удобство експериментално работи информационен център с телефон за връзка 0700 10 933.
Стартираме с работно време за директна връзка от понеделник до петък от 08:00 до 17:00 часа. Извън посочените дни и часове всички обаждания ще бъдат автоматично записвани и обработени в работен ден.
С цел подобряване качеството на предоставяните услуги, всички разговори ще бъдат записани.
Вашите предложения, въпроси, жалби и сигнали можете да отправите и чрез контактната форма на http://www.gtvarna.com/zhalbi-i-signali
В експерименталният период, за получена неточна и неизчерпателна информация,  молим предварително да ни извините.

Уважаеми клиенти,

Считано от 19.12.2016 г. понеделник, се въвеждат временни промени в маршрута на автобусна линия 209. НЯМА да се обслужват ДВУПОСОЧНО спирки „Военна болница“ и „Черноризец Храбър“.

Посока „Почивка“ след спирка „Мир“ автобуса продължава по ул. „Мир“ и на кръстовището с бул. „Христо Смирненски“ с десен завой се включва по утвърдения си маршрут. Посока "Владиславово" след сп. "Медицински комплекс" от кръстовището на бул. "Христо Смирненски" наляво по ул. "Мир" и продължава по утвърдения си маршрут.

 

RTPI Летище
13.07.2015 - ...
Делтакар ООД
13.07.2015 - ...

Централен Диспечерски Пункт

RTPI Козирката
22.03.2015 - ...

Работно време на администрацията

 от 08:00 часа

до 16:30 часа

Зареждане на картата ...