×
разписание след дистанция

Превозвачи

 • свързан


  Уважаеми клиенти,

  Считано от 16.10.2017 г., се променя маршрута на автобусна линия 109 и няма да се обслужват двупосочно автобусни спирки „Ген. Заимов“, „Писател“, „Хоризонт“, „Журналист“.
  След спирка „Странджа“, автобусът ще обслужва спирки „Дървен мост“, „Изгрев“, „Ален мак“, „ВСУ“ и продължава по утвърдения маршрут до сп. „Панорама“
  Промените се въвеждат във връзка с временна организация на движението на обект „Частично изграждане, реконструкция, рехабилитация на канализационна мрежа в СО „Ален мак“, гр. Варна; Етап I – главни колектори 1 и 2“, проект № BG16М1ОP002-1.005-0006 „Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к. „Златни пясъци“, Община Варна“,
  финансиран по ДБФП № BG16М1ОP002-1.005-0006-С01, ОП „Околна среда 2014 – 2020“.
  ПРОМЕНИТЕ СЕ ВЪВЕЖДАТ ДВУПОСОЧНО.

  Във връзка с планов ремонт на бул. „Цар Борис III“ в кв. „Виница“, Ви информираме, че считано от 02.10.2017 г. се преустановява обслужването на автобусна линия 29, поради невъзможност за преминаване.
  Считано от 09:00 часа на 09.10.2017 г. автобусни линии 31 и 31 А ще се обслужват до и от центъра на кв. "Виница".
  Няма да се обслужват автобусни спирки "Черно море" и "Дом майка и дете" - двупосочно.

  За новини и актуална информация, моля посетете сектор https://varnatraffic.com/Info 
   

   

   

 • свързан

  Уважаеми клиенти,

  Считано от 16.10.2017год. се променя маршрута на автобусна линия 409. Няма да се обслужват двупосочно автобусни спирки "Ген.Заимов", "Писател", "Хоризонт", "Журналист", "Ален Мак", "ВСУ". След спирка "Странджа", автобуса ще обслужва спирки "Дървен мост", "Изгрев" и продължава по утвърдения маршрут до сп. "Република". Промените са двупосочни.

 • свързан

  От 16.10.2017г/понеделник/ в учебни дни ще се изпълнява курс по линия № 54 в 14,20ч от КЗ-Варна и 15,20ч от с. Любен Каравелово Считано от 2.10.2017г/понеделник/ се преустановява изпълнението на сезонния курс по линия №28 в 20,00ч от КЗ-Варна и 20,55ч от с. Осеново

  По линия №26 ще се изпълнява курса в 19,45ч от КЗ-Варна и 20,20ч от с. Кичево.

Зареждане на картата ...