Остановка Цена 20:00 20:31
К З 20:00 20:31
8-ми ДЕКЕМВРИ0.00лв. 20:01 20:32
ЛАВРЕНТИЙ0.00лв. 20:04 20:34
КООПЕРАТИВЕН ПАЗАР0.00лв. 20:06 20:36
ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ0.00лв. 20:38
АВТОГАРА0.00лв. 20:39
ИВАН РИЛСКИ0.00лв. 20:41
БОРСАТА0.00лв. 20:42
ВАМО0.00лв. 20:43
РАДИОЗАВОД0.00лв. 20:44
ЕЛПРОМ0.00лв. 20:46
ВИНЗАВОД0.00лв. 20:47
БЕЗАЛКОХОЛНА /За БП/0.00лв. 20:48
Метро-20.00лв. 20:49
ДОМ НА КАМИОНА0.00лв. 20:50
ЛОЗАРСКА/Акс-во/-20.00лв. 20:52
САМОЛЕТА/Акс-во/-20.00лв. 20:53
ДЗС/Акс-во/-20.00лв. 20:54
ПОЩА/Акс-во/-20.00лв. 20:55
ПОЛИКЛИНИКА АКСАКОВО0.00лв. 20:56
БЛОКОВИТЕ0.00лв. 20:59
ЧУЧУРА0.00лв. 21:00
ФЕРМАТА0.00лв. 21:02
ИГНАТИЕВО СТОПА0.00лв. 21:03
ИГНАТИЕВО ЦЕНТЪР0.00лв. 21:05
ИГНАТИЕВО-30.00лв. 21:06
ИГНАТИЕВО ОБРЪЩАЧ0.00лв. 21:07
РАЗКЛОН ПРИПЕК0.00лв. 21:09
ПРИПЕК ЦЕНТЪР0.00лв. 21:11
ПРИПЕК ТРЕТА0.00лв. 21:13
ЖАР0.00лв. 21:14
РАЗКЛОН БАНОВО0.00лв. 21:16
ЧЕШМАТА СЛЪНЧЕВО0.00лв. 21:19
СЛЪНЧЕВО ЦЕНТЪР0.00лв. 21:20
с. СЛЪНЧЕВО0.00лв. 21:20
ЯНКО МИХАЙЛОВ0.00лв. 20:09
ВиК0.00лв. 20:12
МЕДИЦИНСКИ К-С0.00лв. 20:16
ЛОЗАРСКА ВЪГЛЕН0.00лв. 20:20
БАЛКАНТУРИСТ0.00лв. 20:21
КАНТОНА0.00лв. 20:22
РОСИЦА0.00лв. 20:23
СВЕЖЕСТ0.00лв. 20:25
РАЗКЛ. КАМЕНАР0.00лв. 20:26
ГОРСКА0.00лв. 20:27
ТРАФОПОСТ0.00лв. 20:29
РАЗКЛОН КУМАНОВО0.00лв. 20:31
КАМЕНАР ЦЕНТЪР0.00лв. 20:33
КУМАНОВО ПЪРВА0.00лв. 20:36
КУМАНОВО ЦЕНТЪР0.00лв. 20:38
КУМАНОВО ГРОБИЩА0.00лв. 20:39
ВЪГЛЕН ПЪРВА0.00лв. 20:48
с. ВЪГЛЕН0.00лв. 20:50
Остановка Цена 18:30 19:00 20:50 21:20
с. ВЪГЛЕН 20:50
ВЪГЛЕН ПЪРВА0.00лв. 20:51
ЯРЕБИЧНА 20.00лв. 21:00
ЯРЕБИЧНА ЦЕНТЪР0.00лв. 21:02
РАЗКЛОН КАМЕНАР0.00лв. 21:10
СВЕЖЕСТ0.00лв. 21:11
РОСИЦА0.00лв. 21:12
КАНТОНА0.00лв. 21:13
БАЛКАНТУРИСТ0.00лв. 21:15
ЛОЗАРСКА Въглен0.00лв. 21:16
ВиК-20.00лв. 21:18
ЯНКО МИХАЙЛОВ-20.00лв. 21:21
КООПЕРАТИВЕН ПАЗАР0.00лв. 21:24
с. СЛЪНЧЕВО1.00лв. 19:00 21:20
СЛЪНЧЕВО ЦЕНТЪР1.00лв. 19:00 21:20
СЛЪНЧЕВО ЧЕШМАТА 21.00лв. 19:01 21:21
РАЗКЛОН БАНОВО 21.00лв. 19:02 21:22
ЖАР 21.00лв. 19:03 21:23
ПРИПЕК ТРЕТА - 21.00лв. 19:05 21:25
ПРИПЕК ЦЕНТЪР - 21.00лв. 19:07 21:27
РАЗКЛОНА ПРИПЕК1.00лв. 19:08 21:28
ИГНАТИЕВО ОБРЪЩАЧ1.00лв. 19:10 21:31
ИГНАТИЕВО ЦЕНТЪР - 21.00лв. 19:12 21:33
ИГНАТИЕВО СТОПА - 21.00лв. 19:14 21:35
ФЕРМАТА-21.00лв. 19:16 21:36
ЧУЧУРА-21.00лв. 19:17 21:37
БЛОКОВЕТЕ 21.00лв. 19:19 21:39
ПОЛИКЛИНИКА АКСАКОВО1.00лв. 19:20 21:40
с. ЗАСМЯНО1.00лв. 18:30
с. ВОДИЦА1.00лв. 18:40
Л.Каравелово -Веселин 21.00лв. 18:48
Л.Каравелово Център 21.00лв. 18:50
Л.Каравелово първа 21.00лв. 18:52
Изворско втора 21.00лв. 19:03
Изворско център 21.00лв. 19:05
ЦЕНТЪР/Аксаково/1.00лв. 19:15
ПОЩА/Акс-во/1.00лв. 19:16 19:21 21:41
ДЗС/Акс-во/1.00лв. 19:17 19:22 21:42
САМОЛЕТА/Акс-во/1.00лв. 19:18 19:23 21:43
ЛОЗАРСКА/Акс-во/1.00лв. 19:20 19:24 21:44
ДОМ НА КАМИОНА 21.00лв. 19:26
МЕТРО1.00лв. 19:28
БЕЗАЛКОХОЛНА /За БП/1.00лв. 19:29
ВИНЗАВОД1.00лв. 19:30
БИЗНЕС ПАРК1.00лв. 19:25
ЕЛПРОМ-21.00лв. 19:27 19:31 21:51
РАДИОЗАВОД-21.00лв. 19:28 19:33 21:53
ВАМО-21.00лв. 19:30 19:34 21:54
БОРСАТА-21.00лв. 19:31 19:35 21:55
ИВАН РИЛСКИ-21.00лв. 19:33 19:37 21:57
АВТОГАРА-21.00лв. 19:34 19:39 21:59
ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ-21.00лв. 19:36 19:40 22:00
ТРАКИЯ-21.00лв. 19:38 19:41 22:01
КАТЕДРАЛАТА-21.00лв. 19:41 19:43 22:03
ПОЛИГРАФИЯ-20.00лв. 19:42 19:44 21:26 22:04
8-ми ДЕКЕМВРИ0.00лв. 19:44 19:45 21:28 22:05
К З 0.00лв. 19:45 19:46 21:29 22:06