Спирка Цена 06:31 13:31
К З 06:31 13:31
8-ми ДЕКЕМВРИ1.00лв. 06:32 13:32
ЛАВРЕНТИЙ1.00лв. 06:34 13:34
КООПЕРАТИВЕН ПАЗАР1.00лв. 06:36 13:36
ЯНКО МИХАЙЛОВ1.00лв. 06:40 13:40
СПАРТАК1.00лв. 06:42 13:42
ХЕИ1.00лв. 06:43 13:43
ДУБРОВНИК-21.00лв. 06:44 13:44
БАЗАР ЛЕВСКИ-21.00лв. 06:45 13:45
РАЗКЛОН ВИНИЦА1.00лв. 06:50 13:50
с. КИЧЕВО1.00лв. 07:00 14:00
с. КЛИМЕНТОВО1.00лв. 07:10 14:10
с. Г. КАНТАРДЖИЕВО1.00лв. 07:30 14:30
Спирка Цена 07:30 14:30
с. Г. КАНТАРДЖИЕВО 07:30 14:30
с. КЛИМЕНТОВО1.00лв. 07:35 14:35
с. КИЧЕВО1.00лв. 07:45 14:45
разклон ВИНИЦА-21.00лв. 07:55 14:50
БАЗАР ЛЕВСКИ1.00лв. 08:00 14:55
ДУБРОВНИК1.00лв. 08:01 14:56
ХЕИ1.00лв. 08:02 14:57
СПАРТАК1.00лв. 08:03 14:58
ЯНКО МИХАЙЛОВ-21.00лв. 08:05 15:00
КООПЕРАТИВЕН ПАЗАР1.00лв. 08:09 15:04
ПОЛИГРАФИЯ-21.00лв. 08:11 15:06
8-ми ДЕКЕМВРИ1.00лв. 08:13 15:08
К З 1.00лв. 08:15 15:10