Спирка Цена 19:32
8-ми ДЕКЕМВРИ 19:32
ЛАВРЕНТИЙ0.00лв. 19:33
КООПЕРАТИВЕН ПАЗАР0.00лв. 19:35
ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ0.00лв. 19:37
АВТОГАРА0.00лв. 19:38
ИВАН РИЛСКИ0.00лв. 19:40
БОРСАТА0.00лв. 19:41
ВАМО0.00лв. 19:42
РАДИОЗАВОД0.00лв. 19:43
ЕЛПРОМ0.00лв. 19:45
ВИНЗАВОД0.00лв. 19:46
БЕЗАЛКОХОЛНА /За БП/0.00лв. 19:47
Метро-20.00лв. 19:48
ДОМ НА КАМИОНА0.00лв. 19:49
ЛОЗАРСКА/Акс-во/-20.00лв. 19:51
САМОЛЕТА/Акс-во/-20.00лв. 19:52
ДЗС/Акс-во/-20.00лв. 19:53
ПОЩА/Акс-во/-20.00лв. 19:54
ПОЛИКЛИНИКА АКСАКОВО0.00лв. 19:55
БЛОКОВИТЕ0.00лв. 19:58
ЧУЧУРА0.00лв. 19:59
ФЕРМАТА0.00лв. 20:01
ИГНАТИЕВО СТОПА0.00лв. 20:03
ИГНАТИЕВО ЦЕНТЪР0.00лв. 20:05
ИГНАТИЕВО-30.00лв. 20:06
ИГНАТИЕВО ОБРЪЩАЧ0.00лв. 20:07
РАЗКЛОН ПРИПЕК0.00лв. 20:09
ПРИПЕК ЦЕНТЪР0.00лв. 20:11
ПРИПЕК ТРЕТА0.00лв. 20:13
ЖАР0.00лв. 20:14
РАЗКЛОН БАНОВО0.00лв. 20:16
ЧЕШМАТА СЛЪНЧЕВО0.00лв. 20:19
с. СЛЪНЧЕВО0.00лв. 20:20
Спирка Цена 20:20
с. СЛЪНЧЕВО 20:20
СЛЪНЧЕВО ЦЕНТЪР1.00лв. 20:20
СЛЪНЧЕВО ЧЕШМАТА 21.00лв. 20:21
РАЗКЛОН БАНОВО 21.00лв. 20:22
ЖАР 21.00лв. 20:23
ПРИПЕК ТРЕТА - 21.00лв. 20:25
ПРИПЕК ЦЕНТЪР - 21.00лв. 20:27
РАЗКЛОНА ПРИПЕК1.00лв. 20:29
ИГНАТИЕВО ОБРЪЩАЧ1.00лв. 20:35
ИГНАТИЕВО ЦЕНТЪР - 21.00лв. 20:37
ИГНАТИЕВО СТОПА - 21.00лв. 20:39
ФЕРМАТА-21.00лв. 20:40
ЧУЧУРА-21.00лв. 20:41
БЛОКОВЕТЕ 21.00лв. 20:44
ПОЛИКЛИНИКА АКСАКОВО1.00лв. 20:45
ПОЩА/Акс-во/1.00лв. 20:46
ДЗС/Акс-во/1.00лв. 20:47
САМОЛЕТА/Акс-во/1.00лв. 20:48
ЛОЗАРСКА/Акс-во/1.00лв. 20:49
ДОМ НА КАМИОНА1.00лв. 20:51
МЕТРО1.00лв. 20:53
БЕЗАЛКОХОЛНА /За БП/1.00лв. 20:54
ВИНЗАВОД1.00лв. 20:55
ЕЛПРОМ-21.00лв. 20:56
РАДИОЗАВОД-21.00лв. 20:58
ВАМО-21.00лв. 21:00
БОРСАТА-21.00лв. 21:01
ИВАН РИЛСКИ-21.00лв. 21:03
АВТОГАРА-21.00лв. 21:05
ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ-21.00лв. 21:06
ТРАКИЯ-21.00лв. 21:07
КАТЕДРАЛАТА-21.00лв. 21:09
ПОЛИГРАФИЯ-21.00лв. 21:10
8-ми ДЕКЕМВРИ1.00лв. 21:11
К З1.00лв. 21:13