Спирка Цена 06:51 08:41 11:21 15:16 17:21 19:32
8-ми ДЕКЕМВРИ 06:51 08:41 11:21 15:16 17:21 19:32
ЛАВРЕНТИЙ0.00лв. 06:53 08:43 11:25 15:19 17:23 19:33
КООПЕРАТИВЕН ПАЗАР0.00лв. 06:55 08:45 11:27 15:21 17:25 19:35
ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ0.00лв. 19:37
АВТОГАРА0.00лв. 19:38
ИВАН РИЛСКИ0.00лв. 19:40
БОРСАТА0.00лв. 19:41
ВАМО0.00лв. 19:42
РАДИОЗАВОД0.00лв. 19:43
ЕЛПРОМ0.00лв. 19:45
ВИНЗАВОД0.00лв. 19:46
БЕЗАЛКОХОЛНА /За БП/0.00лв. 19:47
Метро-20.00лв. 19:48
ДОМ НА КАМИОНА0.00лв. 19:49
ЛОЗАРСКА/Акс-во/-20.00лв. 19:51
САМОЛЕТА/Акс-во/-20.00лв. 19:52
ДЗС/Акс-во/-20.00лв. 19:53
ПОЩА/Акс-во/-20.00лв. 19:54
ПОЛИКЛИНИКА АКСАКОВО0.00лв. 19:55
БЛОКОВИТЕ0.00лв. 19:58
ЧУЧУРА0.00лв. 19:59
ФЕРМАТА0.00лв. 20:01
ИГНАТИЕВО СТОПА0.00лв. 20:03
ИГНАТИЕВО ЦЕНТЪР0.00лв. 20:05
ИГНАТИЕВО-30.00лв. 20:06
ИГНАТИЕВО ОБРЪЩАЧ0.00лв. 20:07
РАЗКЛОН ПРИПЕК0.00лв. 20:09
ПРИПЕК ЦЕНТЪР0.00лв. 20:11
ПРИПЕК ТРЕТА0.00лв. 20:13
ЖАР0.00лв. 20:14
РАЗКЛОН БАНОВО0.00лв. 20:16
ЧЕШМАТА СЛЪНЧЕВО0.00лв. 20:19
с. СЛЪНЧЕВО0.00лв. 20:20
ЯНКО МИХАЙЛОВ0.00лв. 06:57 08:47 11:29 15:23 17:27
ВиК0.00лв. 07:00 08:50 11:31 15:26 17:29
ЛОЗАРСКА ВЪГЛЕН0.00лв. 07:02 08:52 11:34 15:30 17:32
БАЛКАНТУРИСТ0.00лв. 07:03 08:53 11:35 15:31 17:33
КАНТОНА0.00лв. 07:04 08:54 11:36 15:32 17:34
РОСИЦА0.00лв. 07:06 08:56 11:38 15:33 17:36
СВЕЖЕСТ0.00лв. 07:07 08:57 11:39 15:35 17:37
РАЗКЛ. КАМЕНАР0.00лв. 07:08 08:58 11:40 15:37 17:38
ЯРЕБИЧНА 20.00лв. 17:49
ГОРСКА0.00лв. 15:38
ТРАФОПОСТ0.00лв. 15:40
РАЗКЛОН КУМАНОВО0.00лв. 15:42
КАМЕНАР ЦЕНТЪР0.00лв. 15:44
КУМАНОВО ПЪРВА0.00лв. 15:48
КУМАНОВО ЦЕНТЪР0.00лв. 15:50
ЯРЕБИЧНА ЦЕНТЪР0.00лв. 16:10 17:53
ВЪГЛЕН ПЪРВА0.00лв. 07:20 09:10 11:52
с. ВЪГЛЕН0.00лв. 07:23 09:20 12:05
Спирка Цена 06:00 07:25 09:20 12:05 16:20 18:00 20:20
с. СЛЪНЧЕВО 20:20
СЛЪНЧЕВО ЦЕНТЪР1.00лв. 20:20
СЛЪНЧЕВО ЧЕШМАТА 21.00лв. 20:21
РАЗКЛОН БАНОВО 21.00лв. 20:22
ЖАР 21.00лв. 20:23
ПРИПЕК ТРЕТА - 21.00лв. 20:25
ПРИПЕК ЦЕНТЪР - 21.00лв. 20:27
РАЗКЛОНА ПРИПЕК1.00лв. 20:29
ИГНАТИЕВО ОБРЪЩАЧ1.00лв. 20:35
ИГНАТИЕВО ЦЕНТЪР - 21.00лв. 20:37
ИГНАТИЕВО СТОПА - 21.00лв. 20:39
ФЕРМАТА-21.00лв. 20:40
ЧУЧУРА-21.00лв. 20:41
БЛОКОВЕТЕ 21.00лв. 20:44
ПОЛИКЛИНИКА АКСАКОВО1.00лв. 20:45
ПОЩА/Акс-во/1.00лв. 20:46
ДЗС/Акс-во/1.00лв. 20:47
САМОЛЕТА/Акс-во/1.00лв. 20:48
ЛОЗАРСКА/Акс-во/1.00лв. 20:49
ДОМ НА КАМИОНА1.00лв. 20:51
МЕТРО1.00лв. 20:53
БЕЗАЛКОХОЛНА /За БП/1.00лв. 20:54
ВИНЗАВОД1.00лв. 20:55
ЕЛПРОМ-21.00лв. 20:56
РАДИОЗАВОД-21.00лв. 20:58
ВАМО-21.00лв. 21:00
БОРСАТА-21.00лв. 21:01
ИВАН РИЛСКИ-21.00лв. 21:03
АВТОГАРА-21.00лв. 21:05
ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ-21.00лв. 21:06
ТРАКИЯ-21.00лв. 21:07
КАТЕДРАЛАТА-21.00лв. 21:09
с. ВЪГЛЕН1.00лв. 06:00 07:25 09:20 12:05
ВЪГЛЕН ЦЕНТЪР1.00лв. 06:00 07:25 09:20 12:05 16:20 18:00
ВЪГЛЕН ПЪРВА 21.00лв. 06:01 07:26 09:21 12:06 16:21 18:01
ЯРЕБИЧНА ЦЕНТЪР1.00лв. 06:10 07:30 09:30 12:15 16:10 17:54
ЯРЕБИЧНА 21.00лв. 06:11 07:32 09:32 12:17
РАЗКЛОН КАМЕНАР1.00лв. 06:19 07:40 09:34 12:25 16:25 18:03
СВЕЖЕСТ1.00лв. 06:21 07:42 09:35 12:26 16:26 18:04
РОСИЦА1.00лв. 06:22 07:43 09:36 12:27 16:27 18:05
КАНТОНА1.00лв. 06:23 07:44 09:37 12:28 16:28 18:06
БАЛКАНТУРИСТ1.00лв. 06:24 07:45 09:39 12:30 16:30 18:08
ЛОЗАРСКА Въглен1.00лв. 06:25 07:46 09:40 12:31 16:31 18:09
МЕДИЦИНСКИ К-С1.00лв. 06:30
ВиК-21.00лв. 06:32 07:49 09:42 12:33 16:33 18:11
ЯНКО МИХАЙЛОВ-21.00лв. 06:33 07:52 09:45 12:36 16:36 18:14
КООПЕРАТИВЕН ПАЗАР1.00лв. 06:40 07:56 09:48 12:39 16:39 18:17
ПОЛИГРАФИЯ-21.00лв. 06:41 07:58 09:50 12:41 16:41 18:19 21:10
8-ми ДЕКЕМВРИ1.00лв. 06:42 08:00 09:52 12:43 16:43 18:21 21:11
К З1.00лв. 06:43 08:02 09:53 12:44 21:13